Great Britain


GB 1870 Railway - Furness Railway

Stock Code: P201006615

GB 1870 Railway - Caledonian Railway

Stock Code: P201006774

GB 1870 Railway - Caledonian Railway

Stock Code: P201006729

GB 1870 Railway - Great Western Railway

Stock Code: P201006837

GB 1870 Railway - Great Western Railway

Stock Code: P201006848

GB 1870 Railway - Deeside Railway

Stock Code: P201006319

GB 1870 SG43var Pl.139 Mint

Stock Code: P11210234

GB 1870 SG48 Pl.8 Mint U/M example (EU)

Stock Code: P190011079

GB 1870 SG48 Pl.14 Mint unmounted o.g.

Stock Code: P201006328

GB 1870 SG48 Pl.10 Mint M/M example (RC)

Stock Code: P190004679

GB 1870 SG48 Pl.20 Mint

Stock Code: P201003719

GB 1870 SG48 Pl.14 Mint unmounted o.g.

Stock Code: P201006325

GB 1870 SG48 Pl.8 Mint U/M example (FT)

Stock Code: P190011081

GB 1870 SG48 Pl.8 Mint U/M example (ET)

Stock Code: P190011077

GB 1870 SG48 Pl.8 Mint U/M example (FS)

Stock Code: P190011080

GB 1870 SG48 Pl.19 Mint

Stock Code: G1565086

GB 1870 SG48 Pl.14 Mint unmounted o.g.

Stock Code: P201006329

GB 1870 SG48 Pl.14 Mint unmounted o.g.

Stock Code: P201006324

GB 1870 SG48 Pl.15 Mint

Stock Code: G1564813

GB 1870 SG48 Pl.9 Mint

Stock Code: P15602411

GB 1870 SG48 Pl.8 Mint

Stock Code: G1671728

GB 1870 SG48 Pl.14 Mint unmounted o.g.

Stock Code: P201006322

GB 1870 SG48a Pl.1 Mint imperforate.

Stock Code: P11206111

GB 1870 SG48a Pl.1 Mint

Stock Code: G1564942

GB 1870 SG48var Pl.1 Mint

Stock Code: P11200191

GB 1870 SG48var Mint

Stock Code: G1564380

GB 1870 SG49 Pl.9 Mint

Stock Code: G1671773

GB 1870 SG51 Pl.1 Mint unused o.g. example

Stock Code: P201009498

GB 1870 SG51 Pl.3 Mint

Stock Code: G1673932

GB 1870 SG51 Pl.1 Mint unused o.g. example

Stock Code: P201009499

GB 1870 SG51 Pl.1 Mint U/M o.g. example

Stock Code: P201009494

GB 1870 SG51 Pl.3 Mint

Stock Code: G1671797

GB 1870 SG51 Pl.1 Mint

Stock Code: G1452615

GB 1870 SG51a Pl.1 Mint

Stock Code: G1120377

GB 1870 SG51a Pl.1 Mint

Stock Code: P10115032

GB 1870 SG51var Pl.1 Mint

Stock Code: P14515773

GB 1870 SG51var Pl.1 Mint

Stock Code: G1673904

GB 1870 SG51var Pl.1 Mint

Stock Code: G1455457

GB 1870 SG53 Pl.1 Mint OP-PC error of lettering

Stock Code: P189015622

GB 1870 SG94var Pl.12 Mint Imprimatur.

Stock Code: P10103649

GB 1870 SG94var Pl.12 Specimen

Stock Code: P12304312

GB 1870 SG94var Pl.12 Mint

Stock Code: P14515787

GB 1870 SG103 Pl.6 Mint

Stock Code: P07804916

GB 1870 SG109 Pl.9 Mint U/M example (OF)

Stock Code: P190015543

GB 1870 SGDP66 Mint

Stock Code: G1120320

GB 1871 SG43 Pl.148 Mint u/m

Stock Code: P189009780

GB 1871 SG43 Pl.152 Mint u/m

Stock Code: P189006212

GB 1871 SG43 Pl.147 Mint m/m

Stock Code: P189006080

GB 1871 SG43 Pl.146 Mint Unused o.g.

Stock Code: P190000090

GB 1871 SG43 Pl.145 Mint u/m

Stock Code: P189006079

GB 1871 SG43 Pl.149 Mint u/m

Stock Code: P189006209

GB 1871 SG103var Mint

Stock Code: G1450349

GB 1871 SG103var Pl.7 Mint

Stock Code: G1674255

GB 1871 SG103var Pl.7 Mint

Stock Code: P14515678

GB 1871 SG115 Pl.4 Mint

Stock Code: G1671622

GB 1871 SG117var Pl.6 Mint

Stock Code: G1674385

GB 1871 SG117var Mint

Stock Code: G1564869

GB 1871 SG117var Pl.6 Mint

Stock Code: G1340776