British Commonwealth


KUT 1960 SG183/98 Mint

Stock Code: P15615040

BRITISH EAST AFRICA 1890 SG1 Mint

Stock Code: P189013038

UGANDA 1895 SG3, var Mint

Stock Code: P13409089

KUT 1922-27 SG100(w) Mint

Stock Code: P189014992

BRITISH EAST AFRICA 1895 SG56var Mint

Stock Code: P201006043

BRITISH EAST AFRICA 1895 SG31 Used

Stock Code: P201005699

BRITISH EAST AFRICA 1895 SG31 Used

Stock Code: P201005698

BRITISH EAST AFRICA 1895 SG31 Used

Stock Code: P201005697

UGANDA 1895 SG38 Used

Stock Code: P201005686

BRITISH EAST AFRICA 1895 SG57var Mint

Stock Code: P201005188

KUT 1925 SG97 Mint

Stock Code: P201002160

UGANDA 1896 SG61 Used 5r black typeset

Stock Code: P201002084

KUT 1922-27 Revenue

Stock Code: P201002075

KUT 1922-27 Revenue

Stock Code: P201002073

KUT 1922-27 SG88-92, 94, 95 Revenue

Stock Code: P201002063

KUT 1922-27 SG99w Revenue

Stock Code: P201002031

UGANDA 1896 SG60 Revenue

Stock Code: P201001999

UGANDA 1896 SG60 Revenue

Stock Code: P201001995

UGANDA 1896 SG60 Revenue

Stock Code: P201001991

KENYA 1950 Revenue Kodi (Poll Tax)

Stock Code: P201000629

KENYA 1950 Revenue Kodi (Poll Tax)

Stock Code: P201000628

KENYA 1934 Revenue Kodi (Poll Tax)

Stock Code: P201000625

BRITISH EAST AFRICA 1895 SG46 Mint

Stock Code: P201000548

BRITISH EAST AFRICA 1895 SG45 Mint

Stock Code: P201000547

BRITISH EAST AFRICA 1895 SG44 Mint

Stock Code: P201000546

BRITISH EAST AFRICA 1895 SG41 Mint

Stock Code: P201000544

BRITISH EAST AFRICA 1895 SG40 Mint

Stock Code: P201000543

BRITISH EAST AFRICA 1895 SG39 Mint

Stock Code: P201000542