British Commonwealth


UGANDA 1895 SG4 Mint

Stock Code: P15615351

KUT 1907 SG29 Mint

Stock Code: P212003361

KUT 1922 SG76/95 Mint

Stock Code: P212003124

KUT 1922 SG76/95 Mint

Stock Code: P212002895

UGANDA 1938 Revenue 'Broken A' variety

Stock Code: P201014189

KUT 1921 SG75s Specimen Unmounted

Stock Code: P201013248

KUT 1912 SG59 Mint Unmounted lower marginal

Stock Code: P201013175

KUT 1912 SG62 Mint 100r purple and black/red

Stock Code: P201013176

KUT 1912 SG54w Mint Watermark Inverted

Stock Code: P201013171

UGANDA 1895 SG3, var Mint

Stock Code: P13409089

UGANDA 1895 SG38 Used

Stock Code: P201005686

KUT 1925 SG97 Mint

Stock Code: P201002160

UGANDA 1896 SG61 Used 5r black typeset

Stock Code: P201002084

UGANDA 1896 SG60 Revenue

Stock Code: P201001999

UGANDA 1896 SG60 Revenue

Stock Code: P201001995

UGANDA 1896 SG60 Revenue

Stock Code: P201001991

KENYA 1950 Revenue Kodi (Poll Tax)

Stock Code: P201000629

KENYA 1950 Revenue Kodi (Poll Tax)

Stock Code: P201000628

KENYA 1934 Revenue Kodi (Poll Tax)

Stock Code: P201000625

BRITISH EAST AFRICA 1895 SG46 Mint

Stock Code: P201000548

BRITISH EAST AFRICA 1895 SG45 Mint

Stock Code: P201000547

BRITISH EAST AFRICA 1895 SG44 Mint

Stock Code: P201000546

BRITISH EAST AFRICA 1895 SG39 Mint

Stock Code: P201000542

BRITISH EAST AFRICA 1895 SG33 Mint

Stock Code: P201000537

BRITISH EAST AFRICA 1897 SG96 Mint

Stock Code: P190016819

KUT 1922 SG97 Mint £3 purple and yellow

Stock Code: P190014796

KUT 1903 SG8 Proof

Stock Code: P190011417

KUT 1903 SG6 Proof

Stock Code: P190011415

KUT 1903 SG16 Proof

Stock Code: P190011414

KUT 1903 SG12 Proof

Stock Code: P190011413

KUT 1903 SG11 Proof

Stock Code: P190011412