British Commonwealth


ZANZIBAR 1895 SG35G Used

Stock Code: P201006024

VICTORIA (AUS) 1895 Revenue Beer DUty

Stock Code: P201005987

NEW SOUTH WALES 1894 Revenue Beer Duty

Stock Code: P201005985

INDIA 1865 SG65 Used

Stock Code: P201005776

BURMA 1865 SG. Cancel

Stock Code: P201005777

INDIA 1854 SG23 Used

Stock Code: P201005869

INDIA 1854 SG31 Cancel

Stock Code: P201005847

INDIA 1874 SGO36/7 Official

Stock Code: P201005840

INDIA 1866 SGO2 Official

Stock Code: P201005838

INDIA 1866 SG68 Used

Stock Code: P201005837

INDIA 1854 SG22 Used

Stock Code: P201005870

I.C.S. PATIALA 1885 SGO5b Official

Stock Code: P201005185

I.F.S. BUNDI 1896 SG3, 4, 6, 16a Used

Stock Code: P201005061

INDIA 1854 SG16 Used

Stock Code: P201004963

SOUTH WEST AFRICA 1927 SG64ba Used

Stock Code: P201002185

RHODESIA 1910-3 SG119 var. Used

Stock Code: P201002183

INDIA 1866 SG66 Used

Stock Code: P201004838

I.F.S. DUTTIA 1920 SG38a Used

Stock Code: P201002903

INDIA 1904 SGT60 Telegraph

Stock Code: P201002848

INDIA 1904 SGT62 Telegraph

Stock Code: P201002791